Wysoka konkurencyjność

Podkreślić należy, iż efekt projektu wykazuje się innowacyjnością w skali międzynarodowej. Przede wszystkim nie ma na rynku produktu, który by zarówno skutecznie jak i bezpiecznie rozwiązywał problem obecności ptaków na lotniskach.