Warunki naturalne

Owady i pierścienice


Duża liczba ptaków, głównie w okresie silniejszych opadów deszczu, żeruje na dżdżownicach licznie wychodzących na drogi startowe i drogi kołowania. W okresie od maja do października jednym z preferowanych i łatwo dostępnych pokarmów są owady (głównie chrząszcze oraz np. koniki polne, świerszcze).
Zdjęcie (1)

Główne źródło pożywienia dla ptaków na lotniskach stanowią owady i skąposzczety (pierścienice). Projekt zakłada opracowanie dwóch środków do odstraszania tych organizmów. Jednym z najbardziej problematycznych gatunków owadów bytujących okresowo na lotniskach jest chrząszcz ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola). Owady wylęgają się masowo po 3 tyg. od złożenia jaj, zazwyczaj pod koniec maja i żerują aż do końca października. Masowe wylęgi chrząszczy powodują w okresie od maja do października zwiększenie liczebności ptaków lotniskach, dla których owad jest źródłem pożywienia. Problem bytowania tego owada na lotniskach jest na tyle poważny, że niektóre porty lotnicze decydują się na zamknięcie ruchu w okresie ich wzmożonego wylęgu.

Skąposzczety po obfitych opadach deszczu pojawiają się w dużych ilościach na pasach startowych stanowiąc doskonałe źródło pożywienia dla wielu gatunków ptaków jak mewy (śmieszka, siwa), które należą do grupy ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Niektóre lotniska wprowadzają niezbędne przebudowy wzdłuż pasów startowych i dróg kołowania uniemożliwiając skąposzczetom przedostanie się na płytę lotniska. Mogą to być niewielkie rowy z wodą lub betonowe zapory fizyczne.

Ptaki


Szczególne zagrożenie dla ruchy lotniczego stanowią okresy lęgowe, migracyjne oraz pora dzienna, kiedy ptaki są najbardziej aktywne. Zdjęcie (2)

Szacuje się, że w zderzeniach z ptakami w Europie uczestniczy ok. 150 gatunków ptaków. Ważne dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego gatunki ptaków spotykane na lotniskach to np. gawrony, kawki, wrony, gołębie, wiele gatunków mew, pustułka, myszołów, preferujące otwarte tereny trawiaste. W rejonach liczniejszego występowania bocianów czy tez żurawi również i te bardzo duże ptaki można dość często spotkać na lotniskach. Ponadto liczniejsze pojawianie się mew (np. śmieszki, mewy siwej,) nie ograniczają się jedynie do portów lotniczych położonych w pobliżu wybrzeży morskich. Wiele ptaków przylatuje również z pobliskich obszarów miejskich w poszukiwaniu pożywienia.

Zdjęcia:
Zdjęcie (1)©Riik@mctr via photopin (license)
Zdjęcie (2)©Virgin Australia, Tomas Del Coro (Flickr/CC), Wikicommons