Aplikacja preparatu z troską o środowisko naturalne

Założeniem twórców projektu było aplikacja preparatów za pomocą urządzeń dostępnych na każdym lotnisku. Mogą być do tego wykorzystywane narzędzia do prowadzenia oprysków w pasie do 2 m (a nawet 1 m) od krawędzi drogi startowej. To wszystko w trosce o naturalne środowisko.

Skuteczność preparatów w skali laboratoryjnej oraz na małych obszarach lotnisk wynosi ok. 10 dni.

Dzięki długiemu okresowi działania możemy ograniczyć ilość operacji na pasach startowych. Mamy zatem nowatorską metodę ograniczania obecności ptaków z wykorzystaniem naturalnych substancji. Oferujemy również zmniejszenie czasu pracy pojazdów nanoszących substancje na lotniska, co dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 przez lotniska. Należy pamiętać, że im mniej ptaków w pobliżu pasów startowych tym mniej kolizji i mniejsza śmiertelność wśród ptaków.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że na pojedynczych lotniskach prowadzono odstrzał ptaków chronionych.

Nasz preparat pozwoli na odejście od tej skrajnej metody. Możemy zatem powiedzieć, że chronimy zarówno ptaki, samoloty oraz nas samych – pasażerów i załogi statków powietrznych oraz ograniczamy koszty lotnisk związane z opóźnieniami w rozkładzie lotów oraz napraw floty. Nasz projekt stanowy praktyczne zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Zdjęcie: ABSFreePics.com, CC