Systemy akustyczne lub pirotechniczne stosowane w ochronie lotnisk

Innymi popularnymi metodami odstraszania ptaków z lotnisk są systemy akustyczne lub pirotechniczne. Pierwszy sposób polega na emitowaniu dźwięków wydawanych przez drapieżniki i odgłosy przestraszonych ptaków w niebezpieczeństwie.

 (Odstraszacz BIRD GARD PRO). Odnośnie skuteczności tej metody zdania są podzielone. Wielu specjalistów uważa ją za wysoce zawodną. Metoda ta może być niestety skuteczna jedynie w bardzo ograniczonych czasie – kilka godzin. Należy zwrócić tu uwagę, że są ptaki takie jak np. gołębie, które nie reagują na odtwarzane dźwięki ptaków drapieżnych.

Drugi sposób, polegający na płoszeniu ptaków przy użyciu broni palnej, odstrasza ptaki tymczasowo. Metoda ta posiada wiele wad, m. in.: przyzwyczajenie ptaków do odgłosów hukowych. Jest ona także bardzo uciążliwa dla środowiska naturalnego, w szczególności dla zamieszkałych pobliskich terenów.

Zdjęcia: © ABSFreePics.com, CC