Środki chemiczne stosowane w ochronie lotnisk

Bardzo rzadko, choć nadal stosuje się środki chemiczne. Rozpylanie ich w powietrzu powoduje, że ptaki nie wracają na lotniska przez kilka miesięcy. Zasięg tych preparatów rozpylanych z wiatrem wynosi około 500 m. Istnieje przy tym duże zagrożenie środowiska i brak pełnej kontroli nad kierunkiem penetracji przestrzeni powietrznej przez środek chemiczny. Z tego względu zakres stosowania tej metody jest bardzo ograniczony. Do tej grupy możemy zaliczyć środki na bazie polibutenów. Dostępne są one na runku w postaci pasty lub cieczy (Bird Repellent Gel, Bird Off). Żeby repelent spełniał swoje zadanie wszystkie powierzchnie służące ptakom do przesiadywania powinny być nim pokryte. I jest to zdecydowanie wadą tego środka.

Zdjęcie ©Riik@mctr via photopin (license)

Inny środek zawierający antrachinon stosowany na darń powoduje warunkową awersję u ptaków do czynnika, który spowodował taki stan. Ze względu na swoje właściwości antrachinon nie powinien być stosowany na terenie całego lotniska, a tylko w miejscach podwyższonego ryzyka. Podobnie działanie wykazuje środek zawierający antranilan metylu. Można go stosować w postaci oprysku na liście, dodawać do zbiorników wodnych znajdujących w sąsiedztwie lotnisk.

Jako środek płoszący używa się także Avitrol. Służy on do odstraszania ptaków z miejsc odpoczynku, żerowania, gniazdowania i noclegowisk. Chociaż zarejestrowano go jako „środek płoszący”, Avitrol jest toksyczny dla ptaków, jeśli zjedzą nasączoną nim przynętę.

Zdjęcie główne: ABSFreePics.com, CC