Innowacyjny projekt Chemical Advisory.

Zdjęcie (1)

W ostatnich dziesięcioleciach rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego na świecie, wzrasta lawinowo liczba kolizji statków powietrznych z ptakami. Pierwotne przyczyny tkwią w nieustannie zwiększającym się natężeniu ruchu lotniczego.

Według przewidywań Federal Aviation Administration liczba operacji lotniczych przeprowadzonych na 503 lotniskach tylko w ruchu cywilnym, wzrośnie do 70 mln w  2025 r. Kolejną przyczyną wypadków jest zauważalny gwałtowny wzrost populacji tych gatunków ptaków, które stanowią największe zagrożenie dla lotnictwa (np. gęsi, mewy). Trzecią przyczyną powodującą wzrost kolizji jest paradoksalnie, postęp techniczny w konstrukcji samolotów, które stają się coraz cichsze. W ostatnich latach jak informuje FAA, jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych dochodzi co roku do ponad 10 tys. kolizji statków powietrznych z ptakami. Niestety, jak dotąd nie opracowano skutecznej, długofalowej metody, która by zmniejszyła prawdopodobieństwo tych poważnych dla ruchu lotniczego zdarzeń.

Wieloelementowy model ochrony  lotnisk nie przynosi oczekiwanych rezultatów

Obraz zielonych połaci trawy na lotnisku ze stadami uwijających się nań ptaków to koszmar każdego pilota, dyrektora lotniska, czy dyżurnego ruchu. Żerując tam ptaki płoszą się i podrywają do lotu tuż przed startującym, czy też lądującym samolotem. Zatem najbardziej newralgiczne miejsca to obszary wzdłuż dróg startowych i dróg kołowania.


Zdjęcie (2)

Jak wynika ze statystyk, największe prawdopodobieństwo uderzenia występuje w ciągu dnia, właśnie podczas startu i lądowania samolotu. Przy czym, kolizje na wysokościach do ok. 150 m stanowią aż 75% wszystkich zdarzeń tego typu. Oczekiwania branży lotniczej na skuteczne środki zmniejszające, bądź wręcz eliminujące prawdopodobieństwo kolizji ptak – samolot są ogromne. Piloci, biolodzy, inżynierowie i właściciele lotnisk starają się rozwiązać ten problem na różne sposoby. W profilaktyce zderzeń samolotów z ptakami na lotniskach stosuje się najczęściej naturalne metody. Program zabezpieczenia lotnisk to model wieloelementowy zawierający, m.in. odstraszacze dźwiękowe, świetlne, metody sokolnicze i wykorzystujące psy oraz ingerencje w strukturę lotniska tj., fizyczne blokady przed płazami i pierścienicami. Wszystkie te działania mają skłonić ptaki do zmiany przyzwyczajeń lub ograniczyć powody ich bytności na terenach lotnisk. Jednakże, żadna z wymienionych metod nie jest w pełni skuteczna i  posiada liczne ograniczenia.

Innowacyjny projekt  polskiej spółki odpowiedzią na zapotrzebowanie branży lotniczej

Chemical Advisory, polska spółka z branży chemicznej, podeszła do tego aspektu bezpieczeństwa w lotnictwie  w sposób całkowicie innowacyjny. Prowadzone przez siebie prace badawczo-rozwojowe ukierunkowała mianowicie na  opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów, dzięki którym na lotniskach będzie mniej określonych grup owadów i pierścienic stanowiących pożywienie dla najczęściej występujących gatunków ptaków.


Zdjęcie (3)

Opracowywany przez spółkę projekt pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu POIR.01.01.01-00-0870/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5  zł.


Zdjęcie (4)

Prace prowadzone przez naukowców przy projekcie Chemical Advisory mają zrealizować szereg celów badawczych. Należy do nich przede wszystkim wytypowanie dwóch kompozycji olejków eterycznych o działaniu odstraszającym na owady i pierścienice, będące pokarmem wróblowatych, krukowatych, szponiastych oraz mew. Następnym krokiem jest praca nad modelami wytwarzania środków ekorepelentnych oraz optymalizacja ich składu i metod produkcji. Wraz z kompozycją olejków zostaną opracowane sposoby wydłużające czas ich uwalniania z wykorzystaniem technik immobilizacji, np. mikrokapsułkowania, emulsyfikacji typu olej w wodzie (O/W), solubilizacji micelarnej. W celu wytworzenia układów o przedłużonej zdolności uwalniania substancji repelentnych, przewiduje się wykorzystanie polimerów naturalnych z grupy polisacharydów, takich jak pochodne celulozy, chitozan, alginiany, skrobia, guma arabska, agar. Stanowią one grupę biopolimerów pochodzących ze źródeł odnawialnych, wykazujących biodegradowalność, bioadhezyjność, nietoksyczność oraz zdolność do modyfikacji chemicznej. Dzięki temu rozpylane na obszarach trawiastych produkty będą miały nie tylko dłuższe i skuteczniejsze działanie odstraszające, ale również spełnią najwyższe standardy ekologiczne.

Branża chemiczna odpowiada na potrzeby bezpieczeństwa w lotnictwie


Zdjęcie (5)

Wszystkim zależy, by niebo było bezpieczne dla każdego z uczestników ruchu lotniczego, zarówno podczas lotu, jak i na etapach startu i lądowania. Dzięki zastosowaniu substancji repelentach opracowanych przez spółkę, zielone obszary lotnisk nie będą przyciągać ptaków gniazdujących w miastach, zaś brak wystarczającej ilości pokarmu sprawi, że dotąd żerujące tam ptaki przeniosą się na inne tereny. Zaproponowany w projekcie Chemical Advisory  innowacyjny sposób zminimalizowania występowania ptaków na terenach lotnisk, nie jest alternatywą dla żadnej ze stosowanych obecnie metod. Stanowi tym samym nowoczesne i konieczne wsparcie ochrony lotniska. W konsekwencji, prowadzi do stałej poprawy bezpieczeństwa ruchu, celu do którego nieustannie dąży branża lotnicza.

Zdjęcia:

Zdjęcia:
Zdjęcie (1)© Flickr.com; artykuł Davide Crivelli, Bird Strike: cosa succede nelle collisioni tra aerei e uccelli, 
Zdjęcie (2)©Benedikt Lang P4-GMS via photopin (license)
Zdjęcie (3)©ruifo Delta B764 (ATL) via photopin (license)
Zdjęcie (4)©PHOTOGRAPHE31 F-EGUT AIRBUS A330-743L BELUGA XL (MSN 1824) via photopin (license)
Zdjęcie (5)©Thank you, my friends, Adam! Fast via photopin (license)

Innowacyjny projekt dla lotnictwa polskiej spółki Chemical Advisory

Zdjęcie (1)

Lotnictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie. Dużą dynamikę wzrostu obserwujemy w zakresie doskonalenia technologii, w tym wprowadzaniu nowych konstrukcji samolotów, rozwoju systemów zarządzania ruchem, stosowaniu bardziej restrykcyjnych przepisów bezpieczeństwa.

Człowiek coraz intensywniej użytkuje przestrzeń powietrzną, a jednocześnie rośnie jego ingerencja w zasoby gruntowe poprzez zajmowanie coraz większych powierzchni lądu pod budowę lotnisk. Te obydwa środowiska, ziemia i powietrze stanowią naturalny obszar bytowania ptaków. Nic więc dziwnego, że wraz z intensyfikacją rozwoju branży lotniczej następuje lawinowy wzrost ilości kolizji samolotów z ptakami. Pierwsze zderzenie z ptakami odnotowali już pionierzy lotnictwa bracia Wright, miało to miejsce we wrześniu 1905 r. Natomiast pierwszy tragiczny wypadek na skutek kolizji samolotu z mewami miał miejsce w 1912 roku w Kalifornii. Według raportu FAA (Federal Aviation Administration) w ostatnich latach, jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, dochodzi rocznie do ponad 10 tys. kolizji statków powietrznych z ptakami.

Kolizje z ptakami nierozwiązanym problemem lotnisk

Istotnym zagrożeniem dla europejskiego ruchu lotniczego jest ponad  150 gatunków ptaków (aż tyle szacunkowo uczestniczyło w kolizjach z samolotami).

Zdjęcie (2)

Są wśród nich dzikie gęsi, bociany, a także często spotykane na lotniskach gawrony, kawki, wrony, gołębie, wiele gatunków mew, a nawet pustułki i myszołowy, preferujące otwarte tereny trawiaste. Większość kolizji z ptakami dotyczy przede wszystkim faz startu i lądowania, czyli momentów, w których samoloty znajdują się na wysokościach do ok. 150-200 m nad ziemią. Lotnisko zatem jest miejscem newralgicznym, gdzie działania obliczone na zmniejszenie liczby bytujących tam ptaków, a co z tym związane, ograniczenie wypadków z ich udziałem mają bardzo doniosłe znaczenie. Piloci, biolodzy, inżynierowie i właściciele lotnisk starają się rozwiązać ten problem na różne sposoby. Stosowane powszechnie metody w dużej części opierają się na doraźnych czynnościach płoszenia ptaków m.in. metodą sokolniczą, stosowaniu wizualnych odstraszaczy, systemów akustycznych lub pirotechnicznych. Bardzo ważnym elementem jest utrudnienie szukania pokarmu wzdłuż pasów startowych, poprzez utrzymywanie wysokiego stanu roślinności. Żerujące w niskiej trawie ptaki (np. na masowo wychodzących po deszczu dżdżownicach, łatwo dostępnych chrząszczach, świerszczach) płoszą się i podrywają do lotu tuż przed startującym, bądź lądującym samolotem. Zjawisko to występuje dość powszechnie, jednak do dzisiaj nie ma absolutnie skutecznej metody ograniczenia występowania na lotniskach ptaków, zwabionych walorami pokarmowymi tych rozległych terenów zielonych.

Ekologiczne odstraszanie

Odpowiedź na pytanie, jak zmniejszyć  atrakcyjność pokarmową obszarów lotnisk dla ptaków, znajdujemy w innowacyjnym polskim projekcie opracowywanym przez Chemical Advisory pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Zdjęcie (3)

Projekt POIR.01.01.01-00-0870/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5 zł.

Celem projektu jest uzyskanie takich kompozycji zapachowych, które naniesione na określony teren, nie tylko będą odstraszały ptasi pokarm z bardzo wysoką skutecznością, lecz również zachowają przyjazny naturalnemu środowisku charakter. Ekologicznymi substancjami zniechęcającymi owady i dżdżownice są olejki eteryczne charakteryzujące się wysoką lotnością, co jest korzystne z punktu widzenia działania repelentnego. Jednocześnie preparaty zostaną skomponowane w sposób, który wydłuży czas ich uwalniania. Należy podkreślić, że surowce do produkcji preparatów będą pochodzić wyłącznie ze źródeł naturalnych.

Na rynku brak jest opatentowanych tego typu rozwiązań, jak  również nie prowadzi się zaawansowanych prac badawczych. Opracowywane przez polską spółkę preparaty są nowością w skali międzynarodowej. Zaproponowana innowacyjna metoda oferuje zatem długo oczekiwane przez branżę lotniczą rozwiązanie.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Według danych linii United Airlines, na 10 tysięcy lotów dochodzi od 8 do 19 zderzeń z ptakami, w zależności od regionu świata.

Zdjęcie (4)

Co roku odnotowuje  się tysiące takich kolizji, na szczęście nie wszystkie kończą się tragicznie. W Polsce jedyne dostępne opracowania wskazują (w przypadku nawet pojedynczej poważniejszej kolizji) na straty rzędu 4 mln zł w lotnictwie cywilnym oraz ponad 2 mln zł w lotnictwie wojskowym. Natomiast straty w światowym lotnictwie cywilnym z powodu zdarzeń z ptakami szacowane są na ponad  2 mld dolarów rocznie. Pokazuje to skalę i rangę zjawiska jakim są kolizje statków powietrznych z ptakami. O ile jednak utrata sprzętu, chociaż niezmierne kosztowna, jest jednak wymierna i relatywnie łatwo odtwarzalna, o tyle straty związane ze zdrowiem i z życiem ludzi są nie do wycenienia. Dlatego najważniejszym celem innowacyjnego projektu realizowanego przez Chemical Advisory jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej.  Oferowane przez polską spółkę rozwiązanie stanowi nowoczesne i inteligentne uzupełnienie działań chroniących lotniska. Wytycza tym samym nową formułę i zakres prac zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Zdjęcia
Zdjęcie (1)© Mark Winterbourne
Zdjęcie(2)©Thank you, my friends, Adam! Fast via photopin (license)
Zdjęcie(3)©Benedikt Lang TC-JOM via photopin (license)
Zdjęcie(4)©Riik@mctr via photopin (license)


Jednak do dzisiaj nie ma absolutnie skutecznego sposobu ograniczenia występowania na lotniskach ptaków, zwabionych walorami pokarmowymi rozległych zielonych terenów. Zdjęcie (1)

Polska spółka Chemical Advisory wdraża projekt, który jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo ruchu lotniczego.  Jak dotąd nierozwiązanym problemem są ptaki żerujące na płytach lotnisk, których to obecność wzmaga ryzyko kolizji z samolotem podczas startowania lub lądowania maszyny. Obsługa portów lotniczy stara się zaradzić niebezpiecznej obecności skrzydlatych mieszkańców stosujących różnorodne metody. Opierają się one na czynnościach płoszenia ptaków m.in. za pomocą sokołów, psów, stosowaniu wizualnych odstraszaczy, systemów akustycznych lub pirotechnicznych. Jednak do dzisiaj nie ma absolutnie skutecznego sposobu ograniczenia występowania na lotniskach ptaków, zwabionych walorami pokarmowymi rozległych zielonych terenów. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, projekt Chemical Advisory ma szansę przerwać impas związany z  tym aspektem bezpieczeństwa lotów, zarówno wojskowych jak i cywilnych.

Ekologiczne środki repelentne


Celem prac naukowo-badawczych spółki jest bowiem uzyskanie takich kompozycji zapachowych, które wykorzystane do oprysku określonego terenu, nie tylko będą eliminowały ptasi pokarm z bardzo wysoką skutecznością, lecz również zachowają przyjazny naturalnemu środowisku charakter. Zdjęcie (2)

Oryginalność projektu Chemical Advisory polega na uzyskaniu nowej formuły, która sprawi, że  obszary lotnisk przestaną być atrakcyjne dla ptaków, dzięki odstraszeniu bytujących tam owadów i pierścienic. Celem prac naukowo-badawczych spółki jest bowiem uzyskanie takich kompozycji zapachowych, które naniesione na określone tereny, nie tylko będą eliminowały ptasi pokarm z bardzo wysoką skutecznością, lecz również zachowają przyjazny naturalnemu środowisku charakter. Ekologicznymi substancjami zniechęcającymi owady i dżdżownice będą olejki eteryczne charakteryzujące się wysoką lotnością, co jest korzystne z punktu widzenia działania repelentnego. Jednocześnie preparaty zostaną skomponowane w sposób, który wydłuży czas ich uwalniania. Należy podkreślić, że surowce do produkcji preparatów będą pochodzić wyłącznie ze źródeł naturalnych.


Zdjęcie (3)

Projekt spółki pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu POIR.01.01.01-00-0870/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5  zł.

Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem


Szacuje się, że straty spowodowane
powstałe w wyniku kolizji z ptakami kosztują światowe lotnictwo cywilne ponad 2 mld dolarów rocznie. Zdjęcie (4)

Wszystkie stosowane dotąd metody odstraszania ptaków z terenów lotnisk są inwestycjami pochłaniającymi duże środki finansowe i czas zaangażowanych w nie osób. Opracowywane przez Chemical Advisory rozwiązanie polegające na nanoszeniu na tereny zielone lotnisk preparatów repeletnych, w sposób oczywisty skróci czas poświęcany dotąd na płoszenie ptaków, a także pozwoli na zaoszczędzenie wydatków. Tym bardziej ma to znaczenie, kiedy weźmiemy pod uwagę koszty usuwania szkód powstałych w wyniku kolizji z ptakami. Szacuje się, że straty spowodowane w ten sposób kosztują światowe lotnictwo cywilne ponad 2 mld dolarów rocznie. O ile jednak utrata sprzętu, chociaż niezmierne kosztowna, jest jednak wymierna i relatywnie łatwo odtwarzalna, o tyle straty związane ze zdrowiem i z życiem ludzi są nie do wycenienia. Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu Swansea i Narodowego Uniwersytetu Argentyńskiego w Comahue informują, że w wyniku kolizji samolotu z ptakami, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zginęło już ponad 200 osób, i liczba ta niepokojąco rośnie. Długo oczekiwane przez branżę systemowe rozwiązanie jakie oferuje spółka, w wydatny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zapewnienie go wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej jest bez wątpienia  najważniejszym celem innowacyjnego projektu realizowanego przez Chemical Advisory.

Zdjęcia:

Zdjęcie (1) © Stefan Sonnenberg

Zdjęcie (2) © Riik@mctr via photopin (license)

Zdjęcie (3) © Riik@mctr via photopin (license)

Zdjęcie (4)© Riik@mctr via photopin (license)

Zdjęcie (1)

Innowacyjny projekt Chemical Advisory pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5 mln zł (ponad 75% jego wartości).

Zdjęcie:©Riik@mctr via photopin (license)

Bibliografia

http://forsal.pl/galerie/820670,duze-zdjecie,1,zobacz-najwieksze-lotniska-wojskowe-w-polsce-zdjecia-f16-nato.html

http://www.polot.net/?p=274

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotniska_w_Polsce

http://lotniska.dlapilota.pl/typ-type/wojskowe-military?page=1

http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/komitet-ds-zderzen-statkow-powietrznych-ze-zwierzetami

KOMITET DS. ZDERZEŃ STATKÓW POWIETRZNYCH ZE ZWIERZĘTAMI, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Publikacje, KOMITET DS. ZDERZEŃ STATKÓW POWIETRZNYCH ZE ZWIERZĘTAMI, Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dziedzic T. 2009, Raport Rynek Lotniczy Air Transport Market 2009, Wiadomości Turystyczne, Instytut Turystyki, Warszawa 2009.

Laprus K. 2010, Rynek lotniczy na świecie , Kraków 2010.

Skakuj M. 2014,”Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w ruchu lotniczym”, w: Skorupski J. (red.). Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego. Modele i Metody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
2014.

Skakuj M., Kitowski I., Łukasik D. 2014, Wpływ ruchu lotniczego na ptaki. Cz. 1. Ornis Pol. 54, s. 55-75, 2014.

Skakuj M., Kitowski I., Łukasik D. 2015, Wpływ ruchu lotniczego na ptaki. Cz. 2. Ornis Pol. 56, s. 239-247, 2015.

Skakuj M., Ziółkowski J. Borowiecki R. 2016, „Program Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”, Materiały Konferencji Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych, Dęblin 2016.

Skakuj M., 2016a, „Dane środowiskowe i bezpieczeństwo lotnictwa”, w: Skorupski J. (red.). Materiały Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016.

Skakuj M. 2016b, „Systemowe podejście do zagrożeń środowiskowych w lotnictwie”, Materiały Konferencji Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych, Dęblin 2016.