Cele badawcze projektu

Celem głównym Projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować substancje pochodzenia naturalnego o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.04.2018 do 30.11.2021:

1. Wytypowanie kompozycji olejków eterycznych o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków. Są to wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.

2. Optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.

3. Przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania preparatów do skali ¼-technicznej.

4. Przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017

Ograniczenie dostępności pokarmu w sposób ekologiczny spowoduje zmniejszenie atrakcyjności lotnisk dla ptaków. W efekcie zmniejszenie ilości ptaków żerujących na lotniskach przyczyni się do ograniczenia prawdopodobieństwa zderzenia z ptakami, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo lotów. Zdjęcie ©Mark Winterbourne

Zdjęcia: ABSFreePics.com, CC