Opis szczegółowy

Zdjęcie ©andy, ABSFreePics.com, CC

Celem głównym projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji dwóch preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów. Są one pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować mieszaniny substancji pochodzenia naturalnego o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele badawcze:

  1. wytypowanie dwóch kompozycji mieszanin substancji pochodzenia naturalnego o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków tj.: wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.
  2. optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.
  3. przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania 2 preparatów do skali ¼-technicznej.
  4. przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

Wykorzystywane w projekcie surowce będą uzyskiwane wyłącznie z przetwórstwa produktów pochodzenia naturalnego.

Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wykorzystana zostanie najnowocześniejsza aparatura badawcza, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i ekspertami naukowymi z zakresu chemii, biologii i ornitologii.

Proponowana metoda stanowi istotne uzupełnienie już stosowanych metod i podniesienie efektywności odstraszania ptaków co prowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz co również niezwykle istotne oszczędności w kosztach usuwania skutków kolizji. Zdjęcie ©ruifo Delta B764 (ATL) via photopin (license)

Należy podkreślić, że na rynku nie istnieją tego typu produkty, przeznaczone do sektora lotniczego. Mam na myśli produkty o działaniu odstraszającym owady bytujące na lotniskach i stanowiące pożywienie dla występującego tam ptactwa. Również środek o działaniu repelentnym dla skąposzczetów jest produktem innowacynym w skali międzynarodowej. Nie istnieją żadne środki o podobnym działaniu. Innowacyjny charakter stanowią również zaproponowane metody wytwarzania praparatów. Natomiast zaangażowanie różnych metod dyspersji składników gwarantuje powodzenie i skuteczność działania metody.

Ograniczenie dostępności pokarmu w sposób ekologiczny spowoduje zmniejszenie atrakcyjności lotnisk dla ptaków. W efekcie zmniejszenie ilości ptaków żerujących na lotniskach przyczyni się do ograniczenia prawdopodobieństwa zderzenia z ptakami, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo lotów. Zdjęcie ©Mark Winterbourne

Preparaty opracowane zostaną na bazie surowców ekologicznych, nietoksycznych zarówno dla flory i fauny zielonych terenów około-lotniskowych. Do wytworzenia układów o przedłużonej zdolności uwalniania substancji repelentnych przewiduje się wykorzystanie polimerów naturalnych z grupy polisacharydów, wykazujących biodegradowalność, bioadhezyjność, nietoksyczność oraz zdolność do modyfikacji chemicznej.

Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest nim wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność B+R przez przedsiębiorstwo w związku z planowanym opracowaniem i wdrożeniem projektu. Projekt zakłada współpracę przedsiębiorstwa z sektorem nauki w zakresie realizacji projektów B+R.