Środki chemiczne


Odstraszanie ptaków oparte na warunkowej awersji jest trwalsze niż odstraszanie poprzez oddziaływanie na smak pokarmu.

Bardzo rzadko, choć nadal stosowane są środki chemiczne, których rozpylanie w powietrzu powoduje, że ptaki nie wracają na lotniska przez kilka miesięcy. Zasięg tych preparatów rozpylanych z wiatrem wynosi około 500 m. Ze względu na duże zagrożenie środowiska i brak pełnej kontroli nad kierunkiem penetracji przestrzeni powietrznej przez środek chemiczny zakres stosowania tej metody jest bardzo ograniczony. Do tej grupy możemy zaliczyć środki na bazie polibutenów – dostępne na runku w postaci pasty lub cieczy (Bird Repellent Gel, Bird Off). Wadą tego środka jest fakt, że żeby spełniał swoje zadanie wszystkie powierzchnie służące ptakom do przesiadywania powinny być pokryte repelentem. Inny środek zawierający antrachinon stosowany na darń powoduje warunkową awersję u ptaków do czynnika, który spowodował taki stan. Ze względy na swoje właściwości antrachinon nie powinien być stosowany na terenie całego lotniska, a tylko w miejscach podwyższonego ryzyka. Podobnie działanie wykazuje środek zawierający antranilan metylu. Można go stosować w postaci oprysku na liście, dodawać do zbiorników wodnych znajdujących w sąsiedztwie lotnisk.

Jako środek płoszący używany jest także Avitrol. Służy on do odstraszania ptaków z miejsc odpoczynku, żerowania, gniazdowania i noclegowisk. Chociaż zarejestrowany jest jako „środek płoszący” Avitrol jest toksyczny dla ptaków, które zjedzą nasączoną nim przynętę.

Zdjęcie ©Riik@mctr via photopin (license)