Środki chemiczne

Bardzo rzadko, choć nadal mają zastosowanie środki chemiczne. Rozpylane w powietrzu powodują, że ptaki nie wracają na lotniska przez kilka miesięcy.

Zasięg tych preparatów rozpylanych z wiatrem wynosi około 500 m. Ze względu na duże zagrożenie środowiska i brak pełnej kontroli nad kierunkiem penetracji przestrzeni powietrznej przez środek chemiczny zakres stosowania tej metody jest bardzo ograniczony. Do tej grupy możemy zaliczyć środki na bazie polibutenów – dostępne na runku w postaci pasty lub cieczy (Bird Repellent Gel, Bird Off).

Wadą tego środka jest fakt, że żeby spełniał swoje zadanie wszystkie powierzchnie służące ptakom do przesiadywania powinno się pokryć repelentem. Inny środek zawierający antrachinon stosowany na darń powoduje warunkową awersję u ptaków do czynnika, który spowodował taki stan. Ze względu na swoje właściwości antrachinon nie powinien być stosowany na terenie całego lotniska, a tylko w miejscach podwyższonego ryzyka.

Podobnie działanie wykazuje środek zawierający antranilan metylu. Można go stosować w postaci oprysku na liście, dodawać do zbiorników wodnych znajdujących w sąsiedztwie lotnisk.

Avitrolu używa się jako środka płoszącego. Służy on do odstraszania ptaków z miejsc odpoczynku, żerowania, gniazdowania i noclegowisk. Chociaż zarejestrowany jest jako „środek płoszący” Avitrol jest toksyczny dla ptaków, które zjedzą nasączoną nim przynętę.

Zdjęcie ©ABSFreePics.com, CC