Profilaktyka na lotniskach

Najprostszym sposobem, by zmniejszyć szanse ptaków na korzystanie z łatwo dostępnego pokarmu jest ograniczenie koszenia trwa. Ale na lotnisku nie wszędzie jest to możliwe ze względu na wymogi dotyczące widoczności świateł i oznakowania np. pasów startowych. Często dostrzeżenie ptaków na terenie pasa startowego jest niezwykle utrudnione, zarówno dla kontrolerów ruchu lotniczego z wieży czy nawet dla osób odpowiedzialnych za monitoring i płoszenie ptaków. Dodatkową trudność stanową duże obszary i ukształtowanie terenu lotnisk. Z tego powodu trawiaste pasy wzdłuż krawędzi utwardzonych dróg startowych czy też dróg kołowania są krytycznymi obszarami na lotnisku, jeśli chodzi o występowanie ptaków i stwarzane przez nie zagrożenie.

Możliwym rozwiązaniem problemu żerowania ptaków na lotniskach jest projekt, nad którym pracuje Chemical Advisory. Nosi on tytuł Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych.

Celem projektu jest opracowanie odpowiednich preparatów repelentnych odstraszających owady i dżdżownice. W konsekwencji tego nastąpi zmniejszenie atrakcyjność terenów zielonych dla ptaków. Występowanie owadów i dżdżownic jest jedną z głównych przyczyn obecności gatunków ptaków stanowiących największe zagrożenie w ruchu lotniczym. Zatem efektywne, przyjazne środowisku preparaty mogą przyczynić się do zmniejszenia występowania owadów i dżdżownic szczególnie wzdłuż drogi startowej.

Tym samym nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa startujących i lądujących samolotów. Na niektórych lotniskach stosuje się preparaty chemiczne dla ograniczenia populacji małych zwierząt (głównie gryzoni i owadów), ale nie są to środki, które pozostają obojętne dla środowiska.

Słyszałem wręcz o stosowaniu rozdrobnionych pastylek na mole, zawierających toksyczną naftalinę o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Takie pastylki rozsypywane są wzdłuż dróg startowych, aby odstraszać dżdżownice i inne bezkręgowce.

Autor wypowiedzi: ekspert dr Michał Skakuj

Zdjęcia: ABSFreePics.com, CC