“Jak ograniczyć ryzyko zderzenia z ptakami. Rozmowa z dr. Michałem Skakujem”. Skrzydlata Polska, grudzień 2019.

Dr Michał Skakuj , archiwum własne

Dr Michał Skakuj jest kierownikiem Zespołu B+R w Chemical Advisory, ornitologiem, ekspertem identyfikacji ptaków, przez wiele lat
związanym z Uniwersytetem Gdańskim, ekspertem bezpieczeństwa
ruchu lotniczego w obszarze zagrożeń środowiskowych, wieloletnim
wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Zderzeń Statków Powietrznych
ze Zwierzętami, twórcą i ekspertem Programu Ograniczania Zagrożeń
Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, autorem
dziesiątków publikacji i wystąpień poświęconych zarządzaniu zagrożeniami środowiskowymi w lotnictwie, członkiem Zarządu World
Birdstrike Association (WBA).

Skrzydlata Polska, 12/2019, strony 21-23, https://www.altair.com.pl/magazines/htmlissue-sample?issue_id=1026&ref=issue#page/5