Lotniska jako naturalne miejsca żerowania ptaków

Głównym źródłem pożywienia dla ptaków na lotniskach są owady i skąposzczety (pierścienice). Jednym z najbardziej problematycznych gatunków owadów zamieszkujących okresowo lotniska jest chrząszcz ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola). Owady wylęgają się masowo po 3 tyg. od złożenia jaj, zazwyczaj pod koniec maja i żerują aż do końca października. Masowe wylęgi chrząszczy powodują w okresie od maja do października zwiększenie liczebności ptaków lotniskach, dla których owad jest źródłem pożywienia. Problem bytowania tego owada na lotniskach jest na tyle poważny, że niektóre porty lotnicze decydują się na zamknięcie ruchu w okresie ich wzmożonego wylęgu.

Skąposzczety po obfitych opadach deszczu pojawiają się w dużych ilościach na pasach startowych. Stanowią tym samym doskonałe źródło pożywienia dla wielu gatunków ptaków. Należą do nich mewy (śmieszka, siwa), które należą do grupy ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Niektóre lotniska wprowadzają niezbędne przebudowy wzdłuż pasów startowych i dróg kołowania uniemożliwiając skąposzczetom przedostanie się na płytę lotniska. Mogą to być niewielkie rowy z wodą lub betonowe zapory fizyczne. Innowacyjny projekt spółki Chemical Advisory zakłada opracowanie dwóch środków do odstraszania owadów i skąposzczetów. Zdecydowanie ułatwi to pracę i zmniejszy koszty lotniska.