Chemical Advisory

Jesteśmy grupą wizjonerów otwartych na nowe wyzwania. Nasza pasja to kreowanie i urzeczywistnianie koncepcji i pomysłów. Dlatego stworzyliśmy innowacyjną firmę działającą w sektorze chemicznym skoncentrowaną na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych oraz sprzedaży produktów chemicznych. Współczesny świat to nie tylko rywalizacja i konkurencja, to także współpraca wielu dziedzin działalności człowieka, to czas budowania nowych jakości opartych na takiej współpracy. Naszym potencjałem jest wiedza i doświadczenie oraz umiejętne łączenie biznesu z nauką we wszelkich możliwych obszarach współpracy. Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści z branży chemicznej.

Realizujemy własne projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz doradzamy przedsiębiorcom w opracowaniu kompletnej koncepcji prac badawczo – rozwojowych.

Najnowszy projekt

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0870/17 w ramach Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Celem głównym Projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków.

Zmniejszenie ilości pożywienia wpłynie bezpośrednio na liczebność ptaków na lotniskach, a pośrednio zmniejszy ilość kolizji ptak – samolot i podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować mieszaniny substancji pochodzenia naturalnego o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.

Planowanym efektem projektu jest opracowanie dwóch preparatów zapachowych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów. Są one źródłem pożywienia dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Zmniejszenie ilości pożywienia będzie wpływało bezpośrednio na liczebność przebywających na lotniskach ptaków. A pośrednio podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zdecydowano się na opracowanie dwóch preparatów  o silnym działaniu odstraszającym dla wybranych gatunków owadów i skąposzczetów najczęściej występujących na lotniskach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 674 575,00 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 6 559 312.50 PLN, w tym:- na badania przemysłowe: 4 395 720.00,

– na prace rozwojowe: 1 396 680.00 PLN,

– na prace przedwdrożeniowe: 766 912.50 PLN

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.04.2018 do 30.11.2021:

1. Wytypowanie kompozycji olejków eterycznych o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków. Należą tu: wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.

2. Optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.

3. Przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania preparatów do skali ¼-technicznej.

4. Przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017.