Konkurencyjność

Przeprowadzona analiza rynku wyraźnie wskazuje na fakt, że na tle obecnej oferty produkt uzyska istotne przewagi konkurencyjne. Podkreślić należy, iż efekt projektu wykazuje się innowacyjnością w skali międzynarodowej,  gdyż nie ma na rynku produktu, który zarówno skutecznie jak i bezpiecznie rozwiązywał problem obecności ptaków na lotniskach. Opracowanie  założonych rezultatów przyczyni się do znaczącego podniesienia pozycji Chemical Advisory, jak również polskiej gospodarki na tle co najmniej europejskim.

W chwili obecnej rynek jest chłonny na nowe wyroby, a oferowane dotychczas rozwiązania nie zaspokajają w pełni potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, jakimi są skuteczność działania oraz wysoka jakość produktów za porównywalną cenę. Zdjęcie ©Martin J. Gallego. Siempre enredando YL-CSL Latvia 100 years Livery via photopin (license)

Co do celu podejmowania działań panuje niemal pełna zgodność – by niebo było bezpieczne dla wszystkich, którzy latają: ptaków i ludzi. Jednak analizując obecnie posiadaną wiedzę, stosowane metody i istniejące niebezpieczeństwa, nie ma środka, który w zapewniałby stuprocentowe bezpieczeństwo w lotnictwie. Celem Chemical Advisory jest opracowanie maksymalnie kompozycji zapachowych, które będą odstraszały owady i skąposzczety z bardzo wysoką skutecznością. W tej sytuacji produkt spółki doskonale wypełni powstałą lukę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa,  przy zachowaniu przyjaznego charakteru dla środowiska.


Zdjęcie główne ©Adam Y Zhang “Fast” via photopin (license)