Ekologiczne środki repelentne

Chemical Advisory, polska spółka z branży chemicznej, podeszła do tego aspektu bezpieczeństwa w lotnictwie  w sposób całkowicie innowacyjny.

Prowadzone przez siebie prace badawczo-rozwojowe i projekt, ukierunkowała na  opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów. Dzięki nim na lotniskach będzie mniej określonych grup owadów i pierścienic stanowiących pożywienie dla najczęściej występujących gatunków ptaków.

Opracowywany przez spółkę projekt pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu POIR.01.01.01-00-0870/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5  zł.

Prace prowadzone przez naukowców przy projekcie Chemical Advisory mają zrealizować szereg celów badawczych. Po pierwsze należy do nich wytypowanie dwóch kompozycji olejków eterycznych o działaniu odstraszającym na owady i pierścienice. Są one pokarmem wróblowatych, krukowatych, szponiastych oraz mew.

Następnym krokiem jest praca nad modelami wytwarzania środków ekorepelentnych oraz optymalizacja ich składu i metod produkcji. Wraz z kompozycją olejków zostaną opracowane sposoby wydłużające czas ich uwalniania. Spółka wykorzysta techniki immobilizacji, np. mikrokapsułkowania, emulsyfikacji typu olej w wodzie (O/W), solubilizacji micelarnej.

W celu wytworzenia układów o przedłużonej zdolności uwalniania substancji repelentnych, przewiduje się wykorzystanie polimerów naturalnych z grupy polisacharydów. Są to po pierwsze pochodne celulozy, chitozan, alginiany, skrobia, guma arabska, agar. Stanowią one grupę biopolimerów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wykazują dzięki temu biodegradowalność, bioadhezyjność, nietoksyczność oraz zdolność do modyfikacji chemicznej.

Dzięki temu rozpylane na obszarach trawiastych produkty będą miały dłuższe i skuteczniejsze działanie odstraszające. Jednocześnie spełnią najwyższe standardy ekologiczne.

Zdjęcia: ABSFreePics.com, CC