Innowacyjny projekt polskiej spółki Chemical Advisory

Celem głównym projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji dwóch preparatów repelentnych. Ich zadaniem jest zatem zmniejszenie liczebności na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów, pożywienia dla najczęściej występujących gatunków ptaków.