Jednak do dzisiaj nie ma absolutnie skutecznego sposobu ograniczenia występowania na lotniskach ptaków, zwabionych walorami pokarmowymi rozległych zielonych terenów. Zdjęcie (1)

Polska spółka Chemical Advisory wdraża projekt, który jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo ruchu lotniczego.  Jak dotąd nierozwiązanym problemem są ptaki żerujące na płytach lotnisk, których to obecność wzmaga ryzyko kolizji z samolotem podczas startowania lub lądowania maszyny. Obsługa portów lotniczy stara się zaradzić niebezpiecznej obecności skrzydlatych mieszkańców stosujących różnorodne metody. Opierają się one na czynnościach płoszenia ptaków m.in. za pomocą sokołów, psów, stosowaniu wizualnych odstraszaczy, systemów akustycznych lub pirotechnicznych. Jednak do dzisiaj nie ma absolutnie skutecznego sposobu ograniczenia występowania na lotniskach ptaków, zwabionych walorami pokarmowymi rozległych zielonych terenów. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, projekt Chemical Advisory ma szansę przerwać impas związany z  tym aspektem bezpieczeństwa lotów, zarówno wojskowych jak i cywilnych.

Ekologiczne środki repelentne


Celem prac naukowo-badawczych spółki jest bowiem uzyskanie takich kompozycji zapachowych, które wykorzystane do oprysku określonego terenu, nie tylko będą eliminowały ptasi pokarm z bardzo wysoką skutecznością, lecz również zachowają przyjazny naturalnemu środowisku charakter. Zdjęcie (2)

Oryginalność projektu Chemical Advisory polega na uzyskaniu nowej formuły, która sprawi, że  obszary lotnisk przestaną być atrakcyjne dla ptaków, dzięki odstraszeniu bytujących tam owadów i pierścienic. Celem prac naukowo-badawczych spółki jest bowiem uzyskanie takich kompozycji zapachowych, które naniesione na określone tereny, nie tylko będą eliminowały ptasi pokarm z bardzo wysoką skutecznością, lecz również zachowają przyjazny naturalnemu środowisku charakter. Ekologicznymi substancjami zniechęcającymi owady i dżdżownice będą olejki eteryczne charakteryzujące się wysoką lotnością, co jest korzystne z punktu widzenia działania repelentnego. Jednocześnie preparaty zostaną skomponowane w sposób, który wydłuży czas ich uwalniania. Należy podkreślić, że surowce do produkcji preparatów będą pochodzić wyłącznie ze źródeł naturalnych.


Zdjęcie (3)

Projekt spółki pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu POIR.01.01.01-00-0870/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5  zł.

Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem


Szacuje się, że straty spowodowane
powstałe w wyniku kolizji z ptakami kosztują światowe lotnictwo cywilne ponad 2 mld dolarów rocznie. Zdjęcie (4)

Wszystkie stosowane dotąd metody odstraszania ptaków z terenów lotnisk są inwestycjami pochłaniającymi duże środki finansowe i czas zaangażowanych w nie osób. Opracowywane przez Chemical Advisory rozwiązanie polegające na nanoszeniu na tereny zielone lotnisk preparatów repeletnych, w sposób oczywisty skróci czas poświęcany dotąd na płoszenie ptaków, a także pozwoli na zaoszczędzenie wydatków. Tym bardziej ma to znaczenie, kiedy weźmiemy pod uwagę koszty usuwania szkód powstałych w wyniku kolizji z ptakami. Szacuje się, że straty spowodowane w ten sposób kosztują światowe lotnictwo cywilne ponad 2 mld dolarów rocznie. O ile jednak utrata sprzętu, chociaż niezmierne kosztowna, jest jednak wymierna i relatywnie łatwo odtwarzalna, o tyle straty związane ze zdrowiem i z życiem ludzi są nie do wycenienia. Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu Swansea i Narodowego Uniwersytetu Argentyńskiego w Comahue informują, że w wyniku kolizji samolotu z ptakami, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zginęło już ponad 200 osób, i liczba ta niepokojąco rośnie. Długo oczekiwane przez branżę systemowe rozwiązanie jakie oferuje spółka, w wydatny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Zapewnienie go wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej jest bez wątpienia  najważniejszym celem innowacyjnego projektu realizowanego przez Chemical Advisory.

Zdjęcia:

Zdjęcie (1) © Stefan Sonnenberg

Zdjęcie (2) © Riik@mctr via photopin (license)

Zdjęcie (3) © Riik@mctr via photopin (license)

Zdjęcie (4)© Riik@mctr via photopin (license)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.