Konkurencyjność

Zdjęcie (1)

W chwili obecnej rynek jest chłonny na nowe wyroby, a oferowane dotychczas rozwiązania nie zaspokajają w pełni potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, jakimi są skuteczność działania oraz wysoka jakość produktów za porównywalną cenę. Jesteśmy gotowi do współpracy. Odpowiemy na każde zapytanie ze strony rynku.

Przeprowadzona analiza rynku wyraźnie wskazuje na fakt, że na tle obecnej oferty produkt uzyska istotne przewagi konkurencyjne. Podkreślić należy, iż efekt projektu wykazuje się innowacyjnością w skali międzynarodowej, ponieważ nie istnieje na rynku produktu, który zarówno skutecznie jak i bezpiecznie rozwiązywał problem obecności ptaków na lotniskach. Opracowanie  założonych rezultatów przyczyni się do znaczącego podniesienia pozycji Chemical Advisory, jak również polskiej innowacyjności w sektorze lotnictwa w skali co najmniej europejskiej.

Celem projektu jest bezpieczne niebo dla wszystkich, którzy latają – ptaków i ludzi. Jednak analizując obecnie posiadaną wiedzę, stosowane metody i istniejące niebezpieczeństwa, nasuwa się wniosek, że nie istnieje skuteczny środek, który zapewniałby 100% bezpieczeństwo w lotnictwie. Celem Chemical Advisory jest opracowanie kompozycji zapachowych, które będą odstraszały owady i skąposzczety z bardzo wysoką skutecznością. W tej sytuacji produkt spółki doskonale wypełni powstałą lukę w zapewnieniu  bezpieczeństwa,  przy zachowaniu przyjaznego charakteru dla środowiska.


Zdjęcie (1)©Martin J. Gallego. Siempre enredando YL-CSL Latvia 100 years Livery via photopin (license)