Konkurencyjność


W chwili obecnej rynek jest chłonny na nowe wyroby, a oferowane dotychczas rozwiązania nie zaspokajają w pełni potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów, jakimi są skuteczność działania oraz wysoka jakość produktów za porównywalną cenę.
Zdjęcie (1)

Przeprowadzona analiza rynku wyraźnie wskazuje na fakt, że na tle obecnej oferty produkt uzyska istotne przewagi konkurencyjne. Podkreślić należy, iż efekt projektu wykazuje się innowacyjnością w skali międzynarodowej,  gdyż nie ma na rynku produktu, który zarówno skutecznie jak i bezpiecznie rozwiązywał problem obecności ptaków na lotniskach. Opracowanie  założonych rezultatów przyczyni się do znaczącego podniesienia pozycji Chemical Advisory, jak również polskiej gospodarki na tle co najmniej europejskim.

Co do celu podejmowania działań panuje niemal pełna zgodność – by niebo było bezpieczne dla wszystkich, którzy latają: ptaków i ludzi. Jednak analizując obecnie posiadaną wiedzę, stosowane metody i istniejące niebezpieczeństwa, nie ma środka, który w zapewniałby 100% bezpieczeństwo w lotnictwie. Celem Chemical Advisory jest opracowanie maksymalnie kompozycji zapachowych, które będą odstraszały owady i skąposzczety z bardzo wysoką skutecznością. W tej sytuacji produkt spółki doskonale wypełni powstałą lukę w  bezpieczeństwa,  przy zachowaniu przyjaznego charakteru dla środowiska.


Zdjęcie (1)©Martin J. Gallego. Siempre enredando YL-CSL Latvia 100 years Livery via photopin (license)