Innowacyjność


Proponowana formuła stanowi istotne uzupełnienie już stosowanych metod. Podniesienie efektywności odstraszania ptaków prowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a także, co również jest niezwykle istotne, oszczędności w kosztach usuwania skutków kolizji. Zdjęcie (1)

Należy podkreślić, że na rynku nie istnieją produkty, przeznaczone dla branży lotniczej, o działaniu odstraszającym owady bytujące na lotniskach i stanowiące pożywienie dla występującego tam ptactwa.

Również środek o działaniu repelentnym dla skąposzczetów jest produktem innowacynym w skali międzynarodowej, gdyż nie istnieją żadne środki o podobnym działaniu. Idea opracowania receptury dla tego preparatu z wykorzystaniem substancji z gorczycy bazuje na wiedzy pozyskanej z zagranicznej literatury naukowej.

Innowacyjny charakter stanowią także zaproponowane metody wytwarzania praparatów. Zaangażowanie różnych metod dyspersji kompozycji zapachowych gwarantuje powodzenie i skuteczność działania metody. Preparaty opracowane zostaną na bazie surowców ekologicznych, nietoksycznych zarówno dla flory i fauny zielonych terenów około-lotniskowych.

Do wytworzenia układów o przedłużonej zdolności uwalniania substancji repelentnych przewiduje się wykorzystanie polimerów naturalnych z grupy polisacharydów, takich jak pochodne celulozy, chitozan, alginiany, skrobia, guma arabska, agar. Stanowią one grupę biopolimerów pochodzących ze źródeł odnawialnych, wykazujących biodegradowalność, bioadhezyjność, nietoksyczność oraz zdolność do modyfikacji chemicznej. Do tych badań zaangażowany zostanie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych posiadający duże doświadczenie w tym zakresie.

Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jakim jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność B+R przez przedsiębiorstwo w związku z planowanym opracowaniem i wdrożeniem projektu. Projekt zakłada współpracę przedsiębiorstwa z sektorem nauki w zakresie realizacji projektów B+R implikując wzrost stopnia komercjalizacji wyników prowadzonych badań i ich wykorzystania w gospodarce poprzez transfer technologii i komercjalizację wyników prac B+R.

Zdjęcie (1)© Benedikt Lang P4-GMS via photopin (license)