Zdjęcie (1)

Innowacyjny projekt Chemical Advisory pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł, przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5 mln zł (ponad 75% jego wartości).

Zdjęcie:©Riik@mctr via photopin (license)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.