Ekologiczna innowacja

Projekt opracowania środków repelentnych nie zakłada użycia toksycznej chemii. Eksperci Chemicals Advisory Sp. z o.o. posłużyli się właściwościami naturalnych substancji , które mogą odstraszać bezkręgowce z określonego obszaru.

Substancje te mogą działać wybiórczo, na ograniczonym obszarze i co ważniejsze rozkładając się nie stanowią zagrożenia związanego z chemicznym zanieczyszczaniem np. wód gruntowych.

Wykorzystanie naturalnych substancji pozwoliło na stworzenie preparatów przyjaznych środowisku do stosowania na lotniskach.

Jest to ważne w dobie, kiedy na wielu polach walczymy o graniczenie negatywnego oddziaływania lotnictwa na środowisko. Wszyscy słyszeliśmy o zmniejszaniu emisji CO2 do atmosfery przez samoloty, troszkę mniej na temat zielonych lotnisk wykorzystujących np. energię odnawialną z paneli słonecznych. Tym razem proponujemy również zastępowanie toksycznej chemii preparatami, które mają znikomy wpływ na środowisko. Przy tym ulegają naturalnemu i dość szybkiemu rozkładowi. Byłaby to innowacja, i jednocześnie kolejna próba zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z funkcjonowaniem lotnisk.

Wypowiedź eksperta dr Michała Skakuja dla magazynu Skrzydlata Polska z grudnia 2019 r.

Zdjęcia : ABSFreePics.com, CC