Wyniki badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne prowadzone były w dwóch głównych kierunkach.

Pierwszym było określenie skuteczności i wpływu wytypowanych olejków eterycznych oraz ich kompozycji na wskazane bezkręgowce. Drugi zaś obejmował opracowanie procesu wytwarzania preparatów repelentnych. Badania nad skutecznością repelencji preparatów prowadzone były przez Specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem dr hab. Aliny Kafel.

Natomiast prace nad opracowaniem metody wytwarzania prowadzone były równolegle przez Specjalistów z Chemical Advisory Sp. z o.o. i zespół Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi. Łącznie przygotowano i przebadano kilkaset układów zróżnicowananych ilościowo i jakościowo oraz posiadających różne formy.

W wyniku badań wytypowano najbardziej efektywne kompozycje charakteryzujące się skutecznością dla szerokiej gamy owadów i skąposzczetów.

W kolejnym kroku naukowcy rozpoczęli badania terenowe na płytach lotnisk, gdzie konfrontowano wyniki badań laboratoryjnych z otrzymanymi w naturalnym środowisku. Eksperymenty terenowe przeprowadzono na trzech lotniskach: w porcie lotniczym w Katowicach, porcie lotniczym Olsztyn-Mazury. A także na lotnisku Aeroklubu Ziemi Śląskiej w Muchowcu. Należy podkreślić, że badania prowadzone w portach lotniczych wykazały zainteresowanie tych podmiotów badanymi preparatami. Mają one szansę wzbogacić spektrum działania prewencyjnego na terenach lotnisk.

Zdjęcia: ABSFreePics.com, CC