Branża chemiczna odpowiada na potrzeby bezpieczeństwa w lotnictwie

Wszystkim zależy, by niebo było bezpieczne dla każdego z uczestników ruchu lotniczego. Zarówno podczas lotu, jak i na etapach startu i lądowania. Dzięki zastosowaniu substancji repelentach opracowanych przez spółkę, zielone obszary lotnisk nie będą przyciągać ptaków gniazdujących w miastach. Natomiast brak wystarczającej ilości pokarmu sprawi, że dotąd żerujące tam ptaki przeniosą się na inne tereny. Zaproponowany w projekcie Chemical Advisory  innowacyjny sposób zminimalizowania występowania ptaków na terenach lotnisk, nie jest alternatywą dla żadnej ze stosowanych obecnie metod. Stanowi tym samym nowoczesne i konieczne wsparcie ochrony lotniska. W konsekwencji, prowadzi do stałej poprawy bezpieczeństwa ruchu, celu do którego nieustannie dąży branża lotnicza.

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” wynosi 8 674 575 zł. Przy czym projekt spółki uzyskał w 2018  roku dofinansowanie wysokości 6 559 312,5 mln zł (ponad 75% jego wartości).

Innowacyjny projekt Chemical Advisory pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdjęcie główne:©Riik@mctr, CC Flickr