Koszty usuwania kolizji


W przypadku samolotu Boeing 777 nakłady na wymianę silnika PW4098 każdorazowo przekraczają 15 milinów dolarów.
Zdjęcie (1)

Obliczając koszty zderzeń samolotów z ptakami,  należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie naprawy uszkodzonych samolotów, ale także koszty związane z utrudnieniami dla pasażerów z powodu zmian w rozkładach startów i lądowań. Bezpośrednie (statystycznie) koszty pojedynczego zderzenia samolotu komunikacyjnego z ptakami są szacowane na koło 40 000 USD. Przykładowo jeden wypadek kończący się tylko wymianą silnika powoduje dodatkowe koszty na poziomie 5 mln dolarów.


FAA szacuje bezpośrednie roczne koszty opóźnień lub odwołań w lotnictwie cywilnym na około 350 000 000 USD.
Zdjęcie (2)

Każde opóźnienie pierwotne wywołuje straty równe 75 000 USD, co w następstwie pociąga koszty opóźnienia lub odwołania wtórnego wynoszące 35 000 USD przypadające na każdą pojedynczą zmianę planu lotów.. Rocznie  jedynie w światowym lotnictwie cywilnym, straty z powodu zdarzeń z ptakami,  szacowane są na ponad  2 mld dolarów.


O ile utrata sprzętu, chociaż niezmierne kosztowna, jest jednak wymierna i relatywnie łatwo odtwarzalna, o tyle straty związane ze zdrowiem i z życiem ludzi są nie do wycenienia.
Zdjęcie (3)
W Polsce jedyne dostępne opracowania wskazują (w przypadku nawet pojedynczej poważniejszej kolizji) na straty rzędu 4 mln PLN w lotnictwie cywilnym oraz ponad 2 mln PLN w lotnictwie wojskowym. Ponadto należy uwzględnić koszty związane z zapewnieniem hoteli dla pasażerów – w przypadku opóźnienia czy nawet wypłatę wysokich odszkodowań, jeżeli doszłoby do kolizji. Sytuacje te generują kolejne straty na  poziomie 5 mln PLN. Pokazuje to skalę i rangę zjawiska jakim są kolizje statków powietrznych ze zwierzętami, a przede wszystkim z ptakami.

Zdjęcia:

(1) © Stefan Sonnenberg; samolot Boeing w momencie kiedy jego silniki zassały 200 ptaków.
(2) © Riik@mctr via photopin (license)

(3) © ruifo Delta B764 (ATL) via photopin (license)