Koszty usuwania kolizji

Obliczając koszty zderzeń samolotów z ptakami,  należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie naprawy uszkodzonych samolotów. A także koszty związane z utrudnieniami dla pasażerów z powodu zmian w rozkładach startów i lądowań. Bezpośrednie (statystycznie) koszty pojedynczego zderzenia samolotu komunikacyjnego z ptakami są szacowane na koło 40 000 USD. Przykładowo jeden wypadek kończący się tylko wymianą silnika powoduje dodatkowe koszty na poziomie 5 mln dolarów.

O ile utrata sprzętu, chociaż niezmierne kosztowna, jest jednak wymierna i relatywnie łatwo odtwarzalna, o tyle straty związane ze zdrowiem i z życiem ludzi są nie do wycenienia. Zdjęcia: ABSFreePics.com, CC

W Polsce jedyne dostępne opracowania wskazują (w przypadku nawet pojedynczej poważniejszej kolizji) na straty rzędu kilku milinów złotych w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Ponadto należy uwzględnić koszty związane z zapewnieniem hoteli dla pasażerów. W przypadku opóźnienia, czy nawet wypłatę wysokich odszkodowań, jeżeli doszłoby do kolizji. Sytuacje te generują kolejne milionowe straty. Pokazuje to skalę i rangę zjawiska jakim są kolizje statków powietrznych ze zwierzętami, a przede wszystkim z ptakami.