Innowacyjny projekt polskiej spółki Chemical Advisory

pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Zdjęcie: © creativecommons